2 Kasım 2017 Perşembe

Organik Tarım Nedir? Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri Nelerdir?

Organik Tarım Nedir? Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri Nelerdir?


Son senelerde organik tarım yalnızca ilerlemiş ülkelerde değil, gelişim sürecinde olan ülkelerde de süratle yasenemaktadır. Bu hal büyük ölçüde tüketicilerin bilinçlenerek sıhhatli tüketime ve etrafı korumaya verdikleri önemin giderek yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Peki hem kendi sağlığımızı hem de hayat sürdüğümüz coğrafyayı koruma altına alan organik tarım nedir? Amacı ve önemi nedir?

Bu sistem dünya ülkelerinde uzun senelardır uygulanıyor olsada Türkiye’de 1990 senesinde başlayıp 2007 senesinde 46 milyar dolara ulaşmıştır. Genel bir tarif gerçekleştirme gerek görülürse organik tarım; üretmede rastgele bir katkı maddesi kullanmadan, üretmeden tüketime kadar her adımı kontrolli ve sertifikalı tarımsal üretme biçimidir. Organik tarım adından da anlaşılabileceği gibi hem toprağın hem ekosistemin hem de insanların sağlığını sürdürebilmelerini gerçekleştiren bir üretme sistemidir.Organik Tarımın Amacı
Organik tarımla amaç; gelenek, yenilik ve bilimi birleştirerek hayatımızı sürdürdüğümüz alana yarar sağlamak ve adil ilişkilerle herkesle iyi bir hayatı paylaşmaktır. Organik tarım bu noktada hem yapımcıyi hem de tüketiciyi koruyan, sıhhatli hayatı destekleyen bir sistemdir.

Organik Tarımın Özellikleri
•    Organik tarım tıbbi gübre, ilaçlama, hormon gibi dış etkenler kullanmaya karşı olup tamamiyle doğallıktan yanadır.
•    Ekolojik (organik) üretme yapan bir çiftçi uluslararası bir denetleme şirketi yönünden verdiği sertifikayı alabilmek zorundadır. Bu sertifikayı alabilmek amacıyla lüzumlu işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar sağlandığında uluslararası şirket gelerek kontrolünü yapar ve sertifikayı verir.
•    Üretilen ürünün her safhasının kontrol edilebilir olması da kontrol eksikliğini gidermektedir.
•    Üretilen mamüllerin insan sağlığına zarar verebilecek atıkları barındırmasının önüne geçerek hastalıkların oluşmasını ve yaygınlaşmasını önlemektedir.
•    Organik tarım yalnızca insan sağlığını değil aynı vakitte dünyanın korunmasına da katkı sağlar.
•    Mevcut tarım alanlarının azalmasını, çölleşmesini ve kullanılamaz duruma gelmesini önler.

Organik Tarımın Önemi
Organik tarım gerçekte belli kurallar kapsamında uygulanan tarımdır. Bu da başta toprak olmak üzere su, hava, etraf ve tabiatta hayat sürdüren diğer canlılara zarar vermeyip hayvanları koruyan üretme manasına gelmektedir. Örnek vermek gerek görülürse çiftçilikte sarfedilen tıbbi bir ilaç; etrafında tespit edilen bir göl ve buna bağlı olarak gölde hayat sürdüren balık bu ilaçtan zarar görebilir. O gölün suyunu kullanan insanlarda zarar görebilir  ya da gölden avladığı balığı yiyen kuş diğer yerlere hastalık taşıyabilir. Ama organik tarım kuralları kapsamında etrafa duyarlı olup sıhhatli bir hayatı desteklemektedir.

Türkiye’de Organik Tarımın Gelişimi
Organik tarım Türkiye’de en bol Ege ve Akdeniz yerlerinde yapılmaktadır. Bu bölgelerde dışalıma yönelik sebze, meyve ve turunçgiller üretmei yaygındır. Esasında lüzumlu koşullar sağlandıktan sonra Türkiye’nin her yerinde organik tarım yapılabilmektedir. Yeter ki üretme ve dışalım amacıyla lüzumlu koşullar sağlanabilsin.

Organik tarımın uygulanabilmesi amacıyla bir diğer koşulda toprak ile alakalıdir. Organik tarımın uygulanacağı arazide ekim ya da dikim yapılmadan en az iki sene evveline kadar tıbbi gübre, yabancı ot ilacı, fungusit, insektisit kullanılmaması ve bu tıbbiların toprakta kalıntısının olmaması gerekmektedir.

Organik besin mamüllerinin dünya ticaretinde önemi artmaya başladıkça Avrupalı firmalar ülkemizden organik tarım mamülleri talebinde bulunmaktadır. Talebin yükselmesi ile eş güdümlü bu yabancı firmaların temsilcileri sözleşmeli üretme modeline dayalı olarak, çiftçilerimize organik üretmei tanıtmış ve benimsetmişlerdir. Öncelikli olarakta geleneksel ihraç ürünümüz olan incir ve çekirdeksiz üzüm organik olarak Ege alanında üretmee başlanmıştır. Daha sonra bu mamüllere fındık ve kayısı da eklenmiştir.Türkiye’de organik mamüller ilk olarak büyük marketlerde satılmaya başlansa da şimdilerde bu mamüllerin satılması amacıyla dükkanların açılmasıyla yaygınlaşmaya başlamıştır. Organik mamülleri satın alan tüketiciler genel olarak gelir seviyesi yüksek, orta yaşın üzerinde, eğitimli ve sıhhatli hayat konusu ile alakalı duyarlı şahıslardan oluşmaktadır.

Son bilgilere göre organik ürün dışalımı yaptığımız ülke adedi 20 seviyesinde olup, bunların bolsını AB’ye üye ülkeler oluşturmaktadır. Fakat ülkemizdeki organik tarımla alakalı ilerlemelere karşın dünya ticaretindeki payı bol küçüktür.

Organik Tarımla İlgili Yaşanan Sorunlar
•    Organik tarımın dünya sektöründe yeni olması,
•    Tüketicin şuursuz olması,
•    Tanıtım eksikliği,
•    Ürünlerin pahalılığı
•    Pazarlama eksiklikleri
•    Organik mamüllerin geliştirilmesine yönelik çiftçilere yeterli mali desteğin olmayışı
•    Organik mamüllere karşı güvensizliğin olması
•    Organik tarım konusu ile alakalı kamu ya da özel kuruluşlarca yürütülen AR-GE çalışmalarının yetersiz oluşu

Çözüm Önerileri
•    Organik üretmein geliştirilmesi amacıyla devlet teşvik edici önlemler almalıdır. Bunlar; ucuz girdi desteği, gelir desteği, kredi basitliği gibi mali destekler olabilir.
•    Ülkemizde yapımcılar arasında organik tarımın yaygınlaştırılması amacıyla mali teşviklere de gereksinim vardır. Bunlar; piyasa desteği, destekleme alımı, gelir desteği, kredi kolaylıkları vb. olabilir.
•    Organik tarımın yapılmasına elverişli olan bölgelerde tarımın benimsenmesi ve geliştirilmesi amacıyla pilot proje programı yapılabilir.
•    Devlet, özel kuruluş ve sivil örgütlerin bu hususta yapmış bulunduğu etkinliklere yeterli desteği vermek.
•    Üretim planlaması, yapımcı teşvik çalışmaları, piyasalama gibi bol yönlü konularda destekleme çalışmaları yapılması.


•    Sınırlı sayıda üretmei olan organik hayvansal mamüllerin üretmeinin teşvik edilmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder